Het doel van de vereniging is:

De gevoelens van sympathie voor de vorst(in) en de leden van het Koninklijk Huis te bevorderen, te bundelen en te vertolken. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a.  Het organiseren en het houden van feestelijkheden in de meest uitgebreide zin bij gelegenheid van
     van de vorst(in) en de daarvoor in aanmerking komende leden van het Koninklijk Huis, of op
     nationale gedenkdagen;

b.  Het organiseren en het houden van herdenkings- en bezinningsbijeenkomsten en een
     zomerfeestweek;

c.  Andere wettige middelen in de meest uitgebreide zin, die voor het doel bevordelijk kunnen zijn,
    zoals onder meer het deelnemen aan congressen van landelijke overkoepelende organisaties van
    oranjeverenigingen.

Het bestuur van de Wassenaarse Oranjevereniging bestaat uit de volgende vrijwilligers:

     
Samenstelling: J.R. Stallinga Voorzitter
  M. Tacken Vice-voorzitter
  M. Efdee Secretaris
  Mw.J.M. Konst-Prins Penningmeester
  J.C. van Spronssen 2e secretaris / ledenadministratie
  M.J.W. l’Ami Kermiszaken
  J.A. Corel  
  R. Konijn  
  A. den Dulk  
  W.Th. Westgeest  
     
Buitengewone leden: Mw.F.M.van Leeuwen
  J.W. van Leeuwen