De Oranjevereniging is aangesloten bij de Bond van Oranjeverenigingen

Begin 1905 werd door enkele heren besloten om, in navolging van andere gemeenten, een vereniging op te richten om uiting te geven aan de vreugde op de feestdagen van het Koninklijk Huis en om de verjaardag van Koninging Wilhelmina der Nederlanden te vieren.

Dokter Frank van Praag, woonachtig op het Dorpsplein, nam het initiatief tot oprichting en vond een aantal heren uit de dorpsgemeenschap van 4000 zielen bereid om de eerste vergadering bij te wonen.

De eerste bijeenkomst werd belegd op 3 maart 1905 in de Mecklingburgerhof, (Den Ouden Deijl) te Wassenaar.
Op 6 mei 1906 vond de oprichtingsvergadering plaats in de raadzaal van het gemeentehuisin de Langstraat.

Het eerste bestuur bestond uit:

     
Samenstelling: J.R. Stallinga Voorzitter
  M. Tacken Vice-voorzitter
  M. Efdee Secretaris
  Mw.J.M. Konst-Prins Penningmeester
  J.C. van Spronssen 2e secretaris / ledenadministratie
  M.J.W. l’Ami Kermiszaken
  J.A. Corel  
  R. Konijn  
  A. den Dulk  
  W.Th. Westgeest  
     
Buitengewone leden: Mw.F.M.van Leeuwen
  J.W. van Leeuwen  

Beschermheerschap werd aangeboden aan: R.J. Baron van Heckeren Wassenaar te Twickel
Erevoorzitterschap werd aangeboden aan: R. Baron van Zuylen van Nijevelt burgemeester van Wassenaar