Onze sponsors / partners:


Ook sponsor worden?


Vlaggenprotocol

Goed gebruik van de Nederlandse vlag

De Nederlandse vlag is het symbool van de eenheid en de onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden. De vlag behoort overal waar zij op het Nederlands grondgebied wordt ontplooit, de ereplaats te hebben. Bij de Nederlandse vlag gaat het om traditie, wellevendheid en etiquette. Met symbolen van de Staat ga je eerbiedig, fatsoenlijk en netjes om. Op 19 februari 1937 werden bij Koninklijk besluit de kleuren van de Nederlandse vlag officieel vastgesteld.De juiste kleuren van de Nederlandse vlag zijn helder vermiljoenrood, helder wit en kobalt blauw. Een vlag moet schoon zijn en behoort geen versiering of andere toevoeging te worden aangebracht. Een verkleurde of versleten vlag steken wij niet uit. De vlag dient gehesen te worden aan een stok, waarvan de lengte zodanig is, dat de vlag (als zij halfstok is bevestigd) nimmer de grond raakt of het verkeer kan hinderen. Nederlandse of buitenlandse vlaggen behoren niet tussen zonsondergang en zonsopgang gehesen te worden of blijven.

Ten teken van rouw wordt de vlag halfstok gehesen. Hierbij wordt eerst de vlag tot de top gehesen, waarna ze langzaam wordt neergehaald totdat het midden van de vlag op de helft van de normale hoogte is gekomen, waarna de vlaggenlijn wordt vastgebonden. De vlag mag nooit de grond raken of ergens tegenaan slaan. Dreigt dit te gebeuren, dan dient de vlag met de uiterste blauwe punt aan de vlaggenlijn te worden vastgebonden. Bij het neerhalen van een halfstok gehesen vlag wordt deze eerst langzaam in top gehesen en vervolgens op de zelfde wijze neergehaald. Alleen daar waar een officiële herdenking plaatsvindt wordt de vlag na het spelen van het Volkslied langzaam en statig in top gehesen. Op alle andere plaatsen blijft de vlag halfstok.


Vlagdata

Data waarop het toegestaan is de vlag uit te steken

Voor het uitsteken van de vlag vanaf rijksgebouwen is door de minister-president in 1980 een vlaginstructie vastgesteld. Deze vlaginstructie geldt ook voor locale overheden. Voor particulieren en private instellingen bestaat een dergelijke instructie niet, maar desgevraagd wordt hen geadviseerd deze vlaginstructie te volgen. Het uitsteken van de vlag gebeurt op de onderstaande dagen (als deze dag op een zondag valt, dan geldt de datum tussen haakjes)

31 januari (1 februari) Verjaardag van Prinses Beatrix

10 april (11 april) Verjaardag van Prinses Ariane

27 april (26 april) Verjaardag van Koning Willem Alexander / Koningsdag

5 mei (5 mei) Bevrijdingsdag

17 mei (18 mei) Verjaardag van Prinses Máxima

26 juni (27 juni) Verjaardag van Prinses Alexia

15 augustus (16 augustus) Formeel einde Tweede Wereldoorlog

3e dinsdag van september Prinsjesdag (alleen in Den Haag)

7 december (8 december) Verjaardag van Prinses Catharina-Amalia

15 december (16 december) Koninksrijksdag

Op Koninginnedag en op enkele verjaardagen van de leden van het Koninklijkhuis wordt de vlag uitgestoken met oranje wimpel. Bij bijzondere gebeurtenissen in de Koninklijke Familie (zoals geboorte, huwelijk en overlijden) kan er een speciale regeling afgekondigd worden.


Halfstok

Halfstok vlaggen (altijd zonder oranje wimpel) Dodenherdenking 4 mei 18.00 tot ca. 21.10 uur Bij het overlijden van een lid van de Koninklijke Familie In het algemeen als teken van rouw


Richtlijnen voor het gebruik van verschillende vlaggen bij elkaar

Als U (buitenlands) bezoek krijgt getuigd het van goed gastheerschap als u de vlaggen op de juiste manier gebruikt. In Nederland moet de nationale driekleur altijd de ereplaats hebben. De ereplaats is de beste plaats, die afhankelijk van de situatie is: vooraan, midden of links vanuit het (aankomend) publiek gezien.

De volgorde in nationaal verband: Nederlandse vlag , en dan de vlaggen van respectievelijk provincie, gemeente, wijk, organisatie of bedrijf.

De volgorde in internationaal verband: Nederlandse vlag, (dan de vlag van een internationale organisatie), en dan de overige natievlaggen in de franse of engelse alfabetische volgorde, altijd op gelijke hoogte, en van dezelfde grootte.