Onze sponsors / partners:


Ook sponsor worden?


Verhuiswijziging

Bent u lid van de Wassenaarse Oranjevereniging en wilt u uw lidmaatschap opzeggen?

Ingevolge het Huishoudelijke reglement dient de opzegging van het lidmaatschap schriftelijk (dan wel via de e-mail) te gebeuren vóór 1 maart van het lopende jaar. Heeft u geen of niet tijdig uw lidmaatschap opgezegd, dan bent u gehouden aan betaling van het lidmaatschap.

U kunt uw opzegging van lidmaatschap per email sturen o.v.v. naam, adres en telefoonnummer aan de ledenadministratie.

Wilt u een brief sturen, richt deze dan aan onze ledenadministratie met hierin uw naam, adres, telefoonnummer en voorzien van een handtekening. Stuur deze brief naar het volgende adres:

Ledenadministratie WOV
Postbus 696
2240 AP Wassenaar