Onze sponsors / partners:


Ook sponsor worden?


Geschiedenis

De Oranjevereniging is aangesloten bij de Bond van Oranjeverenigingen

 

 

Begin 1905 werd door enkele heren besloten om, in navolging van andere gemeenten, een vereniging op te richten om uiting te geven aan de

vreugde op de feestdagen van het Koninklijk Huis en om de verjaardag

van Koninging Wilhelmina der Nederlanden te vieren.

Dokter Frank van Praag, woonachtig op het Dorpsplein, nam het initiatief

tot oprichting en vond een aantal heren uit de dorpsgemeenschap van 4000

zielen bereid om de eerste vergadering bij te wonen.

De eerste bijeenkomst werd belegd op 3 maart 1905 in de Mecklingburgerhof,

(Den Ouden Deijl) te Wassenaar.

Op 6 mei 1906 vond de oprichtingsvergadering plaats in de raadzaal van het

gemeentehuisin de Langstraat.

 

Het eerste bestuur bestond uit:

 

Dr. van Praag.

voorzitter

Dhr. J.W. Schiff.

2e voorzitter

Dhr. J. Hooft Graafland.

secretaris

Dhr. E.C. Houbolt.

2e secretaris

Dhr. A.C. Verburg.

penningmeester

Dhr. J.v.d. Hulst.

lid

Dhr. J. Eggink.

lid

Dhr. N.de Bruin.

lid

Dhr. H. Juffermans.

lid

Dhr. D. Juffermans.

lid

Dhr. J. Ruigrok.

lid

 

 

Beschermheerschap werd aangeboden aan: R.J. Baron van Heckeren Wassenaar te Twickel

Erevoorzitterschap werd aangeboden aan:   R. Baron van Zuylen van Nijevelt   burgemeester van Wassenaar