Overzicht van Evenementen in 2019

Dit is het voorlopige programma, Laatste update : 11 maart 2019

Herdenking, woensdag 27 februari 2019

Op woensdag 27 februari herdenken we bij de strandopgang van de Wassenaarse slag de mislukte landing van zes Franse militairen in de nacht van 27 op 28 februari 1944.

Koningsdag zaterdag 27 april 2019

Het voorlopige programma is opgenomen

4 en 5 mei

Het voorlopige programma is opgenomen

15 juni

Voorjaarsconcert Excelsior

Zomerfeest woensdag 14 augustus t/m zondag 18 augustus

Invulling van programma volgt nog.

Google Maps by Embedgooglemap.net

Dit is het laatste nieuws

Komende Donderda 21 maart om 19:30 uur bent u uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering(ALV). Voor de agenda kunt u contact opnemen met de Secretaris (Martin Efdee: secretaris@wassenaarseoranjevereniging.nl) Een van de agenda punten zal zijn: dat er een juridische fusie zal worden voorgesteld tussen de vereniging als verkrijgende vereniging en de vereniging: Postduivenhoudersvereniging “De Gevleugelde Vrienden”, statutair gevestigd te Wassenaar, als verdwijnende vereniging.

Client Logo Slider

Word Sponsor

Om voor de toekomst onze activiteiten zeker te kunnen stellen zijn wij op zoek naar (meer) sponsoren.

Media

Hier vind u alle relevante media, klik op de foto's voor verdere info

Onze Vereniging

Vereniging

Hier vindt u de doelstellingen van onze vereniging en de samenstelling van het bestuur

Lees meer

Geschiedenis

De Wassenaarse Oranjevereniging "Koningin Wilhelmina" is opgericht begin 1905 en is springlevend

Lees meer

Vlaggenprotocol

De Nederlandse vlag is het symbool van de eenheid en de onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden.

Verhuur

Sommige zaken zijn te huren

Huishoudelijk regelement

Dit reglement is voor de leden en donateurs verbindend vanaf de dag, waarop de statuten in werking treden. Aldus vastgesteld in de buitengewone algemene ledenvergadering van 4 februari 1935. Gewijzigd in de algemene ledenvergadering van 27 mei 1947.

Statuten

De vereniging draagt de naam: Wassenaarse Oranjevereniging “Koningin Wilhelmina”.

Privacy Policy

Dit Privacy-statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die de WOV verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Contact

Deze website is op maat ontwikkeld en onderhouden voor de leden van de Wassenaarse Oranjevereniging en voor geinteresseerden in het koningshuis. Alle informatie van deze website mag hergebruikt worden, de enige voorwaarde is om dit te melden aan de webmaster.

Contact informatie
Wassenaarse Oranje Vereniging "Koningin Wilhelmina"
Dhr. M. Efdee
Postbus 696
2240 AP Wassenaar
Laat een bericht achter